GClub V2 สล็อต GClub V2 จีคลับสล็อต สล็อตรอยัลจีคลับ V2

GClub V2 สล็อต GClub V2 จีคลับสล็อต สล็อตรอยัลจีคลับ V2 จีคลับสล็อตออนไลน์ จีคลับสล็อตมือถือ เล่นสล็อตจีคลับ สล็อตออนไลน์ GClub สมัครสล็อต GClub

รายงานใหม่ของ Canadean Ltd ” USA Sports Drinks Category Profile ” ในข้อเสนอของพวกเขาภาพรวมราคาที่สามารถแข่งขันได้ของตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่ในสหรัฐอเมริกา

เผยแพร่โดย Canadean โปรไฟล์หมวดหมู่เครื่องดื่มกีฬาของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยข้อความ ตารางข้อมูล และแผนภูมิ สนับสนุนโดยความเห็นของตลาด ข้อมูลรวมถึงแนวโน้มการบริโภค (ในอดีตและการคาดการณ์ถึงปี 2013) ข้อมูลการแบ่งกลุ่ม (แบบอัดลม vs แบบนิ่ง พร้อมดื่ม/RTD เทียบกับแบบไ

ม่พร้อมดื่ม/ไม่มี RTD) การวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ (วัสดุแพ็ค แบบรีฟิล เทียบกับแบบเติมไม่ได้, หลายรายการเทียบกับบริการเดียว), การแบ่งการจัดจำหน่ายและเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้ ความเห็นของตลาดยังพิจารณาถึงแนวโน้มของเครื่องดื่มเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งาน ฉลากส่วนตัว การตลาด การกำหนดราคา รวมถึงมูลค่าตลาด (ในราคาผู้บริโภค) และผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปี 2552

Intel, Intel Core และ Intel Celeron เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation AMD เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจด

ทะเบียนของ Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเป็นเจ้าของและใช้โดย Hewlett-Packard Company ภายใต้ใบอนุญาต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐาน หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือข้อสันนิษฐานดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ของ HP และบริษัทในเครืออาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยใน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและสมมติฐานดังกล่าว ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีตคือข้อความที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับแผน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดการสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ข้อความใด ๆ เกี่

ยวกับการพัฒนาที่คาดหวัง ประสิทธิภาพหรือส่วนแบ่งการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อความใด ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเงินที่คาดการณ์ไว้; ข้อความแสดงความคาดหวังหรือความเชื่อ; และข้อความแสดงสมมติฐานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน แ

ละสมมติฐาน รวมถึงแนวโน้มและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ แรงกดดันด้านการแข่งขันที่ธุรกิจของ HP ต้องเผชิญ; การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบสนองต่อแนวโน้

มทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ การดำเนินการและการปฏิบัติตามสัญญาโดย HP และลูกค้า ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วน ความสำเร็จของผลการดำเนินงานและการเงินที่คาดหวัง และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ HP ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

? 2011 Hewlett-Packard Development Company, LP ข้อมูลที่อยู่ในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำแถลงการรับประกันโดยชัดแจ้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่ควรตีความว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือด้านบรรณาธิการ หรือการละเว้นในที่นี้

Display และต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่า แอปพลิเคชันที่โหลด คุณลักษณะ ฟังก์ชันไร้สาย และการตั้งค่าการจัดการพลังงาน ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่จะลดลงตามเวลาและการใช้งาน

(3) ต้องการเนื้อหา HD เพื่อดูภาพ HD(4) การประมวลผลแบบ 64 บิตบนสถาปัตยกรรม Intel ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ ชิปเซ็ต ไบออส ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันที่รองรับสถาปัตยกรรม Intel 64 โปรเซสเซอร์จะไม่ทำงาน (รวมถึงการทำงานแบบ 32 บิต) หากไม่มี BIOS ที่ใช้สถาปัตยกรรม Intel 64 ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ดูwww.intel.com/info/em64t สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. Quad Core ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบมัลติเธรดและระบบปฏิบัติการมัลติทาสก์ที่รับรู้ฮาร์ดแวร์ และอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ลูกค้าหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนี้ การกำหนดหมายเลขของ Intel ไม่ใช่การวัดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

(5) จำหน่ายแยกต่างหากหรือซื้อเป็นคุณสมบัติเสริม(6) กราฟิกแบบสลับได้ของ Power Express ต้องใช้กราฟิกแยก ซึ่งมีแผนจะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2554 s-series ทั้งหมด (ยกเว้น 4730s) มาพร้อมกับกราฟิก UMA เนื่องจาก HP ProBook 4730s มาพร้อมกับกราฟิกแบบแยกเท่านั้น จึงจะวางจำหน่ายหลังจากการผลิตครั้งแรก

(7) HP QuickWeb สามารถเข้าถึงได้เมื่อปิดโน้ตบุ๊กในระบบที่ใช้ Windows จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ หากต้องการเปิดใช้คุณลักษณะนี้หลังจากถอดแบตเตอรี่ออก ให้รีบูตโน้ตบุ๊กก่อนใช้งานในภายหลัง(8) ต้องการจุดเชื่อมต่อไร้สายและบริการอินเทอร์เน็ต ความพร้อมใช้งานของจุดเชื่อมต่อไร้สายสาธารณะจำกัด

(9) การใช้งานแบบไร้สายต้องมีสัญญาบริการที่ซื้อแยกต่างหาก ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายในพื้นที่สำหรับพื้นที่ครอบคลุมและความพร้อมในท้องที่ การเชื่อมต่อและความเร็วจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ สภาพแวดล้อม สภาพเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ(10) ต้องใช้ Microsoft Windows และการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ

(11) การคำนวณกำลังไฟฟ้าและการคำนวณต้นทุนเป็นการประมาณการ ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามตัวแปรต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ เวลาที่พีซีอยู่ในสถานะพลังงานต่างๆ (เปิด สแตนด์บาย ไฮเบอร์เนต ปิด) เวลาที่พีซีใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้ากระแสสลับ การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรแ

ละผู้ให้บริการสาธารณูปโภค HP แนะนำให้ลูกค้าใช้ข้อมูลที่รายงานโดย HP Power Assistant เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และเพื่อตรวจสอบผลกระทบในสภาพแวดล้อมของลูกค้า การคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมอ้างอิงจากข้อมูล eGrid 2007 ของ US EPA ที่www.epa.gov/egrid/ ผลลัพธ์ตามภูมิภาคจะแตกต่างกันไป ต้องใช้ Microsoft Windows

(12) ต้องการการกำหนดค่ากราฟิกแยกของ AMD(13) ราคาถนนในสหรัฐอเมริกาโดยประมาณ ราคาจริงอาจแตกต่างกันไป(14) มีไม่ครบทุกรุ่นในทุกภูมิภาค

ซอฟต์แวร์ HP Power Assistant (11) ช่วย ยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ในขณะที่ลดการใช้พลังงานผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบใหม่ที่เรียบง่าย เป็นโซลูชันแบบบูรณาการที่วัดและบันทึกรายงานการใช้พลังงานโดยพีซีและจอภาพที่เชื่อมต่อกับ HP สูงสุดสี่จอ (รวมเป็นห้าหน้าจอ) (12)ขณะนี้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนการใช้พลังงานที่กำหนดเองและติดตามการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคอมพิวเตอร์เฉพาะได้ตลอดเวลา

ราคาและห้องว่าง(13,14)HP EliteBook 8460p และ 8560p เริ่มต้นที่ 999 ดอลลาร์ และ 1,099 ดอลลาร์ตามลำดับ และคาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 15 มีนาคHP GClub V2 ProBook b-series เริ่มต้นที่ 799 ดอลลาร์ และคาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 15 มีนาคม

HP ProBook s-series เริ่มต้นที่ 579 ดอลลาร์ และคาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 15 มีนาคม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลจำเพาะและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.hp.com/personal

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ HP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ทาง @ HP_SmallBiz Twitter channel, Small Biz Nation LinkedIn group, HP for Small Business Facebook page และที่367 Addison Avenueเกี่ยวกับเอชพี

HP สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อผู้คน ธุรกิจ รัฐบาล และสังคม HP เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมการพิมพ์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP ได้ที่ http://www.hp.com

(1) การทดสอบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมสำหรับข้อกำหนดสัญญาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือสำหรับการใช้งานทางทหาร ผลการทดสอบไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเหล่านี้

(2) นานสูงสุด 32 ชั่วโมง จำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก HP BB09 Ultra Extended Life แยกต่างหาก และลูกค้าดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก Intel และ HP BIOS ล่าสุด โน้ตบุ๊กต้องได้รับการกำหนดค่าด้วยกราฟิก Intel, ไดรฟ์ Intel 160 GB SSD ที่เป็นอุปกรณ์เสริม, HP LED HD

นวัตกรรมระดับมืออาชีพของ HPHP ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ผู้คนใช้เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น

HP QuickWeb เวอร์ชันล่าสุด(7)สร้างขึ้นบนสมมติฐานที่ว่าผู้ใช้มีความต้องการออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอเวลาบูตเครื่องนาน ไม่ว่าพวกเขาจะท่องเว็บหรือใช้แอปพลิเคชัน เช่น อีเมลและการประชุม HP QuickWeb เวอร์ชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยเว็บเบราว์เซอร์ อีเมลแบบออฟไลน์ การประชุมทางวิดีโอผ่าน Skype และวิดเจ็ตต่างๆ เช่น สภาพอากาศ หุ้น และแอปโซเชียลมีเดีย

HP Connection Manager ที่อัปเดตเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเดียวที่จัดการการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือในตัว ตลอดจนรายงานสถานะของการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ขณะนี้รองรับ 3G/4G, (8) Wi-Fi (9)และอีเธอร์เน็ตสำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ใน Windows? 7, Vista? และ XP และไ

ด้รับการออกแบบใหม่เพื่อรวมเข้ากับ HP Client Automation ผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถจัดการและดูการใช้งานบรอดแบนด์มือถือจากส่วนกลางสำหรับ

เครื่องไคลเอนต์ด้วยโมดูลบรอดแบนด์มือถือของ HP บนเครือข่ายของพวกเขา Bluetooth? ไร้สายบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ เมื่อจับคู่กับการตรวจสอบการจดจำใบหน้า ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Windows และเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (10)

Dentsu Inc.: ค่าใช้จ่ายการโฆษณาในญี่ปุ่นมีมูลค่ารวม 5,842.7 พันล้านเยนในปี 2553 ลดลง 1.3% จากปี 2552- กระทู้โทรทัศน์กำไรพอประมาณ; โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสื่ออินเทอร์เน็ตและดาวเทียมพุ่งสูง –

23 กุมภาพันธ์ 2554 00:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกโตเกียว–( BUSINESS WIRE )– Dentsu Inc. (TOKYO:4324)(ISIN:JP3551520004)(ประธานและซีอีโอ: Tatsuyoshi Takashima สำนักงานใหญ่: โตเกียว เมืองหลวง: 58,967.1 ล้านเยน) เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการโฆษณาใน ญี่ปุ่นสำหรับปีปฏิทิน 2010 รวมถึงรายละเอียดโดยประมาณตามสื่อและอุตสาหกรรม

ตามรายงานนี้ ค่าโฆษณาของประเทศในปี 2553 มีมูลค่ารวม 5,842.7 พันล้านเยน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมื่อมองย้อนกลับไป ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2547 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและการขยายตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบดิจิทัลและบริการอินเทอร์เน็

ตบรอดแบนด์ การใช้จ่ายยังคงเติบโตในปี 2548 (เพิ่มขึ้น 2.9%), 2549 (เพิ่มขึ้น 1.7%) และปี 2550 (เพิ่มขึ้น 1.1%) แต่ลดลง 4.7% ในปี 2551 อันเป็นผลมาจากวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาและภาวะถดถอยทั่วโลกที่ตามมา การใช้จ่ายหดตัวลงอีกในปี 2552 (ลดลง 11.5%) และอีกครั้งในปี 2553 แต่อัตราการลดลงลดลงอย่างรวดเร็ว (ลดลง 1.3%ภาพรวมการใช้จ่ายด้านโฆษณาในปี 2553

1.ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาทั้งหมดในปี 2010 ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายประการ เช่น เศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัวและรายได้ของบริษัทที่ดีขึ้น กิจกรรมสำคัญระดับนานาชาติรวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่แวนคูเวอร์ 2010 การแข่งขัน FIFA World Cup South Africa? 2010 และงานเอ็กซ์

โป 2010 ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การอุดหนุนรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบอีโคพอยต์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการโฆษณาโดยรวมทรงตัวที่ 5,842.7 พันล้านเยน ลดลงเพียง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2552 ในด้านบวก การใช้จ่ายด้านโฆษณาทางโทรทัศน์เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

2.แยกตามสื่อ ค่าใช้จ่ายด้านโทรทัศน์เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น 1.1%) แต่ลดลงในหนังสือพิมพ์ (ลดลง 5.1%) นิตยสาร (ลดลง 9.9%) และวิทยุ (ลดลง 5.2%) การใช้จ่ายด้านสื่อแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงติดต่อกันเป็นปีที่หก (ลดลง 1.9%)

ในสื่ออื่นๆ สื่อส่งเสริมการขายลดลงเป็นปีที่สามติดต่อกัน (ลดลง 4.4%) โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสื่อดาวเทียมมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก (เพิ่มขึ้น 10.6%) จากความแข็งแกร่งของการแพร่ภาพดิจิทัลของ BS การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน (เพิ่มขึ้น 9.6%) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแคมเปญการตลาดที่มีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

3ตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม (สำหรับสื่อดั้งเดิม) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน 8 หมวดจาก 21 หมวดอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูล/การสื่อสาร เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เครื่องแต่งกาย/แฟชั่น เครื่องประดับ/ของใช้ส่วนตัว ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับเสื้อผ้าสตรี กางเกงยีนส์ และSamsung เป็นบริษัทไอทีระดับโลกอันดับหนึ่งในด้านความเป็นผู้นำด้านการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ นอกจากนี้ Samsung ยังได้รับรางวัล International CES Eco-Design and Sustainable Technology Innovation Award และกำลังเดินหน้าตามแผนการลงทุนมากกว่า 16.8 พันล้านยูโรในโครงการริเริ่มสีเขียวภายในปี 2563 .เกี่ยวกับบริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

Samsung Electronics Co., Ltd. เป็นผู้นำระดับโลกด้านเซมิคอนดักเตอร์ โทรคมนาคม สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ โดยมียอดขายรวมในปี 2552 ที่ 116.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีพนักงานประมาณ 174,000 คนในสำนักงาน 193 แห่งใน 66 ประเทศ บริษัทประกอบด้วยหน่วยธุรกิจอิสระ 8 หน่วย ได้แก่ Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT

Solutions, Digital Imaging, Semiconductor and LCD Samsung Electronics ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่เติบโตเร็วที่สุด โดยเป็นผู้ผลิตทีวีดิจิทัล ชิปหน่วยความจำ โทรศัพท์มือถือ และ TFT-LCD Martinique Underwater Video Challenge ครั้งที่ 11 กำลังดำเนินการ!การส่งภาพยนตร์ใต้ทะเลที่ถ่ายทำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเปิดรับถึงวันที่ 28 มีนาคม22 กุมภาพันธ์ 2554 11:28 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก–( BUSINESS WIRE )–การแข่งขัน Martinique Underwater Vid

eo Challenge ครั้งที่ 11 กำลังดำเนินอยู่ โดยฉายแสงสปอตไลต์ให้กับสิ่งมหัศจรรย์ใต้ทะเลเขตร้อนทั่วโลก งานนี้ขอเชิญช่างภาพวิดีโอมือสมัครเล่นและมืออาชีพส่งภาพยนตร์ต้นฉบับที่จัดแสดงสภาพแวดล้อมใต้ทะเลในน่านน้ำนอกชายฝั่งมาร์ตินีก ที่อื่น ๆ ในทะเลแคริบเบียนและทะเลเขตร้อนทั่วโลก รางวัลจะมอบให้ในหมวดหมู่มือสมัครเล่น มืออาชีพ และสารคดี โดยผู้ชนะมักจะไปแข่งขันที่ Antibes World Festival of Underwater Pictures

“เราตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานในปีนี้ โดยเฉพาะผลงานที่มีมาร์ตินีก!”ทวีตนี้Muriel Wiltord ผู้อำนวยการภาคพื้นอเมริกาของ Martinique Promotion Bureau/CMT USA กล่าวว่า “มาร์ตินีกเป็นหนึ่งในสถานที่ดำน้ำที่ยังไม่ถูกทำลายและยังคงเกิดขึ้นใหม่หลายแห่งในทะเลแคริบเบียน และเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมอันทรงเกียรตินี้ “เราตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานในปีนี้ โดยเฉพาะผลงานที่มีมาร์ตินีก!”

ระยะเวลาการส่งผลงานสำหรับ Martinique Underwater Video Challenge ครั้งที่ 11 ขยายออกไปตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มีนาคม 2011 ผู้ชนะจะประกาศในวันที่ 7 เมษายน 2011 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพใต้น้ำครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Madiana Convention Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ Schoelcher มาร์ตินีก. วิดีโอและรูปภาพใต้น้ำที่เข้ารอบสุดท้ายจะถูกฉายในช่วงเทศกาลพร้อมกับการนำเสนอรางวัล

Martinique Underwater Video Challenge เปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 โดย Martinique Underwater Sports Committee (Comassub) และ Martinique Regional Audiovisual Commission (CRAV) โดยความร่วมมือกับ Martinique Tourism Authoritสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.comassub.org

ความลับที่ได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำ SCUBA ที่ฉลาดที่สุด มาร์ตินีกนำเสนอชุดประสบการณ์การดำน้ำที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายเทียบเท่ากับสิ่งที่ดีที่สุดในทะเลแคริบเบียน ทั้งนักดำน้ำมือใหม่และมืออาชีพสามารถเพลิดเพลินกับการผจญภัยใต้ทะเลที่ไม่เหมือนใครได้ที่นี่ ครอบคลุม

ทุกอย่างตั้งแต่ซากเรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กำแพงใต้ทะเลสูงตระหง่าน ปะการังสีสันสดใส และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มาร์ตินีกเป็นที่ตั้งของ Diamond Rock ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่สูงตระหง่านเหนือระดับน้ำทะเล 600 ฟุตโดยมีถ้ำใต้ทะเลที่ฐานซึ่งเปิดโอกาสให้นักดำน้ำสำรวจใต้เกาะจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำน้ำลึกในมาร์ตินีก โปรดไปที่ http://www.martinique.org/activities/diving.phpเกี่ยวกับมาร์ตินีก ( www.martinique.org )

เกาะแคริบเบียนที่มีกลิ่นอายของฝรั่งเศส เกาะแห่งดอกไม้ เมืองหลวงแห่งเหล้ารัมของโลก เกาะแห่งกวีผู้มีชื่อเสียง (Aim? C?saire) – มาร์ตินีกยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหลที่สุดในโลก . ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เกาะแห่งอาหารที่ดีที่สุดแห่งปี” ในปี 2551 และ 2552

โดยนิตยสาร Caribbean World, มาร์ตินีกเป็นภูมิภาคโพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่กระตุ้นความหลงใหลด้วยอาหารรสเลิศที่ไม่เหมือนใคร ความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน รอยยิ้มอันอบอุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย จักรพรรดินีโจเซฟินเจ้าสาวของนโปเลียนเกิดและเติ

บโตที่นี่ ภูเขาเปเล่อันงดงามและเมืองปอมเปอีแห่งทะเลแคริบเบียน เซนต์ปิแอร์ อยู่ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศของฝรั่งเศส ตั้งแต่แฟชั่น Chanel ไปจนถึงเครื่องลายคราม Limoges มีจำหน่ายที่นี่ La Route des Rhums ทัวร์ชมโรงกลั่นเหล้ารัมที่ดีที่สุดในโลกตาม Route des Vinsที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส มีให้บริการที่นี่ แน่นอนว่าเป็นสถานที่พิเศษที่มีข้อเสนอมากมาย – Martinique c’est magnifique!

เรียนรู้ที่จะวิ่งอย่างแชมป์ด้วย Life Time FitnessOlympian Carrie Tollefson เข้าร่วม Life Time Fitness เพื่อเสนอค่ายวิ่งใหม่สำหรับผู้ใหญ่

22 กุมภาพันธ์ 2554 10:52 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกCHANHASSEN, มินน์.–( BUSINESS WIRE )– ทุกๆ ปีจะมีงานวิ่งมากกว่า 20,000 รายการเกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อมของนักวิ่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกร

รมเหล่านี้Life Time Fitness, Inc. (NYSE: LTM) บริษัทด้านวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ได้ร่วมมือกับนักกีฬาโอลิมปิกและแชมป์แห่งชาติ 3 สมัยแคร์รี โทเลฟสันเพื่อเปิดตัว ค่ายวิ่งสำหรับผู้ใหญ่ Life Time Run สุดพิเศษครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 5-6 มีนาคม 2554 Life Time Run เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการภายใน Life Time Fitness ที่ให้บริการเฉพาะกับนักวิ่งทุกระดับความสามารถ

“ฉันตั้งตารอที่จะมีช่วงสุดสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้และร่วมงานกับทุกคน”ทวีตนี“การวิ่งมีความหมายมากสำหรับฉัน และฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และทักษะที่ฉันได้รับในฐานะนักวิ่งชิงแชมป์” Tollefson กล่าว “ฉันตั้งตารอที่จะมีช่วงสุดสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้และร่วมงานกับทุกคน”

Tollefson จะเป็นผู้นำค่ายวิ่ง 2 วันที่ Life Time Fitness St. Louis Park โดยสอนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักวิ่งที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการฝึกในห้องเรียนและการวิ่งกลุ่ม ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับความรู้ที่ไม่เพียงช่วยให้วิ่งได้อย่างชาญฉลาด แต่ยังช่วยให้วิ่งได้นานขึ้นอีกด้วย พวกเขาจะได้รับความชื่นชมที่แข็งแกร่งขึ้นและสดชื่นขึ้นสำหรับสิ่งที่การวิ่งสามารถมอบให้ได้ไฮไลท์ของค่ายรวมถึง:

การศึกษาด้านโภชนาการเฉพาะทางการฝึกความแข็งแกร่งและการป้องกันการบาดเจ็บวิทยากรรับเชิญทั้งสองวันรวมถึงนักวิ่งมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรการฝึกจิตและความสมดุลของชีวิการทดสอบการเผาผลาญ CaloriePointการทดสอบการทำงานของ CardioPoinชุดการแสดง Camp Like An Olympiaการวิเคราะห์การเดินวิดีโอแบบมืออาชีพ (ไม่บังคับการลงทะเบียนมีจำนวนจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ Life Time Run ที่http://www.lifetimerun.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียน วันที่และสถที่ของค่ายวิ่งในอนาคตยังไม่ได้ประกาศ

เกี่ยวกับ Carrie TollefsoTollefson เกิดและเติบโตในเมืองดอว์สัน รัฐมินน์ ในโรงเรียนมัธยม เธอชนะการแข่งขันระดับรัฐถึง 13 รายการ สร้างสถิติระดับประเทศจากการแข่งขันชิงแชมป์ข้ามประเทศระดับบุคคลติดต่อกัน 5 รายการ บวกกับการแข่งขันชิงแชมป์ลู่วิ่งระดับรัฐอีก 8 รายการ ขณะอยู่ที่

มหาวิทยาลัยวิลลาโนวา แคร์รีชนะการแข่งขัน NCAA ห้ารายการแยกกัน และเป็นสมาชิกของทีม NCAA Cross Country Championships ปี 199

9 ในปี 1998 Carrie ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักกีฬาลู่วิ่งในร่มของ NCAA แห่งปี และเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ของ NCAA ที่ชนะทั้ง 3k และ 5k ปัจจุบันเธอเป็นนักกีฬาโอลิมปิกและแชมป์ระดับชาติ 3 สมัย เธออาศัยและฝึกฝนในรัฐมินนิโซตาบ้านเกิดของเธอ ซึ่งเธอหวังว่าจะสนับสนุนและกระตุ้นคนรุ่นต่อไป

เกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.ในฐานะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE: LTM) มอบผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ

การรับรอง ธุรกิจที่ครอบคลุม และจุดหมายปลายทางที่น่าทึ่งที่ช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวกทุกวัน แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของบริษัทช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่พวกเขาสนใจ – หรือค้นหาความสนใจใหม่ ๆ – ทั้งในและนอก

กีฬาที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ของ Life Time ฟิตเนสมืออาชีพ กิจกรรมสันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา . ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทดำเนินการศูนย์ 90 แห่งภายใต้ LIFE TIME FITNESS? และ LIFE TIME ATHLETIC SM แบรนด์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองใน 20 รัฐและ 24 ตลาดหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ Life Time โปรแกรมและบริการต่างๆ ได้ที่ lifefitness.com