สมัครเว็บพนันบอล เว็บเดิมพันออนไลน์ แจกจ่ายเนื้อหาทางเลือก

สมัครเว็บพนันบอล เว็บเดิมพันออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม 2010 มีการลงทุนใน SuperVision Media เพื่อร่วมโปรโมตและร่วมกัน SuperVision Media เป็นหนึ่งในเจ้าของและผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาทางเลือกสำหรับโรงภาพยนตร์ทั่วโลกทั้งในด้านกีฬาและความบันเทิง เป้าหมายของพวกเขาคือเพื่อให้ผู้คนได้รับประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาในงานนี้ในขณะที่ทำการฉายเนื้อหาสดอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมด้วยเสียงเซอร์ราวด์

ในเดือนกรกฎาคม 2010 SuperVision Media ได้จำหน่ายฟุตบอลโลกในรูปแบบ 3 มิติ ฝ่ายบริหารยังคงนำเสนอเนื้อหากีฬาทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ บริษัทยังได้รับสิทธิพิเศษในการฉายภาพยนตร์ Lord of The Dance ของ Michael Flatley ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเข้าฉายในเครือข่ายโรงภาพยนตร์รายใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรปในเดือนมีนาคม 2011

Supervision Media ได้ฉายภาพยนตร์ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศปี 2011 และ 2012 จากวิมเบิลดันทั่วสหราชอาณาจักรในโรงภาพยนตร์หลายแห่ง รวมทั้งการออกอากาศการแข่งขันชกมวยล่าสุดระหว่าง David Haye และ Derek Chisora

Supervision สมัครเว็บพนันบอล Media ขาดทุนในช่วงแรกของการซื้อขายภายใต้ข้อตกลงนี้ แต่ผู้จัดการเชื่อว่าเนื้อหาดิจิทัลจะเริ่มสร้างตัวเองอย่างมั่นคงในตลาดการแสดง

ละครในช่วงสามปีข้างหน้า ทั้ง SuperVision Media และ Manager ยังคงค้นหาข้อตกลงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องาวเสาร์ระเบิดIngenious Entertainment VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์สำหรับ VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนธันวาคม 2010 VCT ของ Ingenious Entertainment ได้ตกลงกับกรรมการของ SuperVision Media เพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่ Saturn Explosion Limited เพื่อดำเนินการซื้อขายการผลิต การส่งเสริมการขาย และการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดิจิทัลทางเลือก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความ

บันเทิงตามเหตุการณ์และ เนื้อหากีฬา เช่น คอนเสิร์ตดนตรี เทศกาล การแสดงละคร และการแข่งขันกีฬาสด) ในสื่อหลากหลายประเภท รวมถึงโทรทัศน์และภาพยนตร์

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนี้คือการจัดหาเนื้อหาที่สามารถใช้ประโยชน์ได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ด้วยการลงทุนใดๆ จะได้รับการสนับสนุนจากรายได้ขั้นต่ำผ่านเงินทดรองจากบุคคลที่สามจากผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นจากพันธมิตรผู้สนับสนุนที่ต้องการเชื่อมต่อกับเนื้อหา

Saturn Explosion ได้พิจารณาโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้มากมายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขที่เหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้Outlook

สภาพเศรษฐกิจยังคงบดบังการลงทุนเชิงพาณิชย์ แต่เราเชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนของเราในภาคเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินการอย่างแข็งแกร่งได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างสมบูรณ์

พี่น้องร่วมทุนของบริษัท Ingenious Live VCT 1 และ Ingenious Live VCT 2 เพิ่งครบรอบปีที่ 5 ของพวกเขา และพร้อมที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้น (มากกว่า 8% ต่อปีปลอดภาษี ซึ่งตอนนี้จะเท่ากับประมาณ รวม 16% ต่อปีสำหรับผู้เสียภาษี 50%) เป้าหมายของผู้จัดการคือการมอบ

ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับคลาส VCT Share ของ Ingenious Entertainment เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่า ‘สินทรัพย์ทางเลือก’ ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ที่ปรึกษา เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดทุนที่มีความผันผวนอย่างมากที่มีอยู่

จุดเน้นของผู้จัดการยังคงหนักแน่นมากในการทำให้มั่นใจว่าการลงทุนแต่ละครั้งมีแหล่งที่มาและมีโครงสร้างอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างส่วนต่างที่อาจ

เกิดขึ้นกับความเสี่ยงด้านเงินทุน เราเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนที่จัดหามานั้นพร้อมแล้วสนับสนุนความจริงที่ว่าบริษัทมีความก้าวหน้าอย่างมากในการบรรลุข้อกำหนด

นี้ นอกจากนี้ เราเชื่อว่ากลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านตราสารทุนและการป้องกันด้านลบที่แข็งแกร่งผ่านการจัดการรายได้ขั้นต่ำอย่าง

น้อย 75% ในแต่ละการลงทุน มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้น เน้นการรักษาทุนเป็นอย่างมากกิจการที่แยบยล28 สิงหาคม 2555บริษัทไม่มีการรับรู้กำไรขาดทุนนอกเหนือจากที่เปิดเผยข้างต้น

คอลัมน์ทั้งหมดคืองบกำไรขาดทุนของคลาสหุ้นทั้งหมดสำหรับงวด คอลัมน์ทุนและรายได้เสริมจัดทำขึ้นตามแนวทางที่เผยแพร่โดยสมาคมบริษัทเพื่อการลงทุน (AIC)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้บริษัทไม่มีหุ้น G ในงวดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือ 30 มิถุนายน 2554

การวิเคราะห์ที่ไม่ใช่ตามกฎหมาย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ระหว่างกองทุนสามัญ C, D, E, F และ งบกำไรขาดทุนแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)วดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25551. นโยบายการบัญชีก) พื้นฐานของการบัญชี

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานได้จัดทำขึ้นตามแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหราชอาณาจักร และตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ (SORP) เรื่อง “งบการเงินของบริษัททรัสต์เพื่อการลงทุนและกองทุนร่วมลงทุน” ซึ่งออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552

งบการเงินเหล่านี้ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปีและบัญชีสำหรับปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554ข) การประเมินมูลค่าเงินลงทุน

ธุรกิจของบริษัทคือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อสร้างผลกำไรจากผลตอบแทนรวมในรูปของรายได้และการเติบโตของทุน เงินลงทุนทั้งหมดกำหนดด้วยมูลค่ายุติธรรมแนวทางการประเมินมูลค่าหุ้นเอกชนระหว่างประเทศและการลงทุน

การลงทุนที่ไม่ได้เสนอราคา ซึ่งรวมถึงการลงทุนในตราสารทุนและเงินกู้ ถูกกำหนดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และมีมูลค่าตามแนวทาง

International Private Equity and Venture Capital Guidelines and Financial Reporting Standard 26 “Financial

Instruments: Recognition and Measurement” (FRS 26) เงินลงทุนรับรู้เริ่มแรกในราคาทุน ต่อมาได้มีการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กรรมการประมาณการไว้โดยสุจริต กำไรหรือขาดทุนจากการถือครองการลงทุนที่เกิดจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใหม่จะถูกโอนไปยังงบกำไรขาดทุนโดยตรง มูลค่ายุติธรรมกำหนดได้ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมคือจำนวนเงินที่สินทรัพย์สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญาที่มีความรู้และเต็มใจในการทำธุรกรรมที่มีระยะเวลาจำกัด

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับการลงทุน กรรมการจะใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงธรรมชาติ ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ของการลงทุนและความมีสาระสำคัญในบริบทของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และจะใช้สมมติฐานและการประมาณการที่สมเหตุสมผล

วิธีการที่เหมาะสมประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับปัจจัยทั้งหมดที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของการลงทุน ใช้วิธีการประเมินมูลค่าอย่างสม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลา ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในงบการเงิน
วิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดมีการระบุไว้ด้านล่าง ในการประเมินว่าวิธีการใดเหมาะสม กรรมการมักจะชอบวิธีการที่ใช้การวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนตามตลาด

ราคาการลงทุนล่าสุด recentส่วนลดกระแสเงินสด/กำไรหลายเท่สินทรัพย์สุทธราคาตลาดที่มีจำหน่าใน 2 วิธีการนี้ ที่ใช้กับการลงทุนของบริษัทมากที่สุดคือ:1 – ราคาของการลงทุนล่าสุด

ในกรณีที่มีการประเมินมูลค่าการลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยทั่วไปต้นทุนของเงินลงทุนจะเป็นเครื่องบ่งชี้มูลค่าที่ดี โดยทั่วไปถือว่าใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดเท่านั้น ในทางปฏิบัติ ช่วงเวลาจนถึงจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดสดหรือเนื้อหาความบันเทิงครั้งแรกซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนมักใช้เป็นวันที่หยุดยาวสำหรับการประเมินมูลค่าดังกล่าว2 – ส่วนลดกระแสเงินสด/กำไรของธุรกิจอ้างอิง

การลงทุนสามารถประเมินมูลค่าได้โดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทที่ลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน

ของบริษัท การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที่เกินจำนวนเงินที่รับประกันจะต้องใช้วิจารณญาณในระดับสูงอย่างชัดเจนในระยะเริ่มต้นของการลงทุนแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในระยะเริ่มต้นของการลงทุนดังกล่าว .

ในช่วงก่อนการถ่ายทอดสดครั้งที่สองหรือเนื้อหาความบันเทิง ถือว่าเหมาะสมที่จะใช้ราคาที่จ่ายสำหรับการลงทุนล่าสุดเป็นข้อมูลล่าสุดที่มี หลังจากนั้น การลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด/รายได้ที่มีส่วนลดโดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของรายการสดหรือเนื้อหาด้าน

ความบันเทิง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ ‘สินทรัพย์ทางการเงินในมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน’ แสดงในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

จากการประเมินมูลค่าข้างต้น จึงมีดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเงินลงทุนการลงทุนที่ไม่ผ่านการรับรอง – OEICs

เงินลงทุนที่ไม่เข้าเงื่อนไขของบริษัทในตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย OEICs กำหนดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคากลาง ถูกกำหนดเป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนตามวัตถุประสงค์ของ FRS 26

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขและไม่เข้าเงื่อนไขรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการคืนทุนในงบกำไรขาดทุนและจัดสรรให้กับทุนสำรองที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม ต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะคิดจากทุนในงบกำไรขาดทุนค) รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่จำเป็นในการลดกระแสรายได้ในอนาคตที่คาดหวังตลอด

อายุของเงินกู้ให้เหลือตามมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น ผลกระทบหลักของบริษัทในเรื่องดังกล่าวคือการปฏิบัติทางบัญชีของเบี้ยประกันเงินกู้ ในกรณีที่เบี้ยประกันเงินกู้เหล่านั้นถูกเรียกเก็บแทนดอกเบี้ยที่สูงกว่า พวกเขาจะถูกบันทึกเป็นรายได้ตลอดอายุของเงินทดรองในขอบเขตที่คาดว่าจะเก็บเบี้ยประกันเหล่านั้น

ง) เงินปันผลรับเงินปันผลรับจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการประกาศโดยบริษัทที่ลงทุนจ) ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดตามเกณฑ์คงค้าง ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีรายได้ภายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นว่า:

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการได้มาหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะถูกบันทึกเป็นทุนในงบกำไรขาดทุนตามที่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งและนำเสนอบางส่วนเป็นรายการทุนซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกับการบำรุงรักษาหรือการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนที่ถืออยู่ และ

ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รับการจัดสรร 50% ให้กับรายได้และ 50% เป็นทุน ซึ่งหมายถึงการแบ่งผลตอบแทนระยะยาวที่คาดหวังของบริษัท
ฉ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามความแตกต่างของระยะเวลาที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีการกลับรายการ ณ วันที่ในงบดุล ที่เกิดรายการหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายมากขึ้นหรือสิทธิในการจ่ายน้อยลง ภาษีจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยอดดุล วันที่แผ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ได้ก็

ต่อเมื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าไม่มีผลกำไรที่เหมาะสมซึ่งจะสามารถหักการกลับรายการของความแตกต่างของระยะเวลาในอนาคตได้ ความแตกต่างของระยะเวลาคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกำไรทางภาษีของบริษัทและผลลัพธ์ตามที่ระบุในงบการเงิน ซึ่งสามารถกลับรายการได้ในหนึ่งหรือหลายงวดต่อๆ ไปช) หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หุ้น F และหุ้น G

บริษัทมีหุ้นหกประเภท: หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หุ้น F และหุ้น G หุ้นแต่ละประเภทจะมีกลุ่มของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แยกจากกัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน ทุกชั้นแชร์อันดับ pari passu กันทั้งในแง่ของการลงคะแนนเสียงและสิทธิอื่นๆ2. ผลตอบแทนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด

การคำนวณผลตอบแทนต่อหุ้นสามัญขั้นพื้นฐานคำนวณจากผลตอบแทนจากกิจกรรมปกติหลังหักภาษีสำหรับงวดและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 10,205,011 หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 10,205,011; 30 มิถุนายน 2554) : 10,205,011).

ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น C คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2,810,596 C หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 2,810,596; 30 มิถุนายน 2554: 2,810,596) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น D คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น D จำนวน 6,735,624

หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 6,735,624; 30 มิถุนายน 2554: 6,735,624) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น E คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2,846 122 E หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554:

2,123,163; 30 มิถุนายน 2554: 1,413,240) ผลตอบแทนขั้นพื้นฐานต่อหุ้น F คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,572,095 F หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 1,184,388; 30 มิถุนายน 2554: 802,213) ผลตอบแทนขั้นพื้นฐานต่อ G Share

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,353,098 G หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: N/A; 30 มิถุนายน 2554: N/A)

ไม่มีหุ้นสามัญ, หุ้น C, หุ้น D, หุ้น E, หุ้น F หรือหุ้น G รวมถึงตราสารแปลงสภาพ สิทธิซื้อหุ้น หรือข้อตกลงการถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบริษัทฯ ผลตอบแทนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงเท่ากับผลตอบแทนต่อหุ้นปรับลด3. การลงทุนที่ไม่เข้าเงื่อนไข

เพื่อเป็นการป้องกันเงินทุนที่สามารถลงทุนใน VCT Qualifying Investments และสมดุลกับความจำเป็นในการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุน เงินทุนที่มีอยู่จากรายได้สุทธิจะถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสม (หลักทรัพย์ในตลาดเงินและกองทุนเงินสด) จนกว่าจะมีข้อกำหนดในการลงทุนตามเงื่อนไข วัตถุประสงค์4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นสามัญคำนวณจากหุ้นสามัญจำนวน 10,205,011 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 10,205,011; 30 มิถุนายน 2554: 10,205,011)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น C คำนวณจาก 2,810,596 หุ้น C ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น C ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 2,810,596; 30 มิถุนายน 2554: 2,810,596)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น D คำนวณจากจำนวนหุ้น D จำนวน 6,735,624 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น D ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 6,735,624; 30 มิถุนายน 2554: 6,735,624)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น E คำนวณจาก 2,846,122 E หุ้น เป็นจำนวนหุ้น E ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 2,846,122; 30 มิถุนายน 2554: 2,712,935)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ F Share คำนวณจาก 1,572,095 F Shares เป็นจำนวน F Shares ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 1,572,095; 30 มิถุนายน 2554: 1,508,434)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ G Share คำนวณจาก 2,756,760 G Shares เป็นจำนวน G Shares ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: N/A; 30 มิถุนายน 2554: N/A)5. รายการระหว่างกัน

ก) บริษัทได้แต่งตั้ง Ingenious Media Investments Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Patrick McKenna เป็นกรรมการ เพื่อเป็นผู้สนับสนุน Ingenious Media Investments Limited เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดภายในกลุ่ม บริษัท Ingenious Media Holdings plc (กลุ่ม Ingenious) ซึ่ง

ควบคุมโดย Patrick McKenna บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้สนับสนุน 5.5% ของรายได้รวมของข้อเสนอสำหรับหุ้น G ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ

ข) บริษัทได้แต่งตั้ง Ingenious Ventures เป็นผู้จัดการ Ingenious Ventures เป็นแผนกการค้าของ Ingenious Asset Management Limited จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 หลังจากนั้นจึงกลายเป็นชื่อทางการค้าของ Ingenious Capital Management Limited Patrick McKenna เป็นผู้

อำนวยการของ Ingenious Asset Management Limited และ Ingenious Capital Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือภายใน Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna

Ingenious Ventures (ผู้จัดการ) ตามข้อตกลงการจัดการจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.4375% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ่ายล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส (1.75% ต่อปี) ผู้จัดการยังได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวน 84k ปอนด์ต่อปี และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จากบริษัท

c) กองทุนที่ลงทุนใน OEIC ได้รับการจัดการโดย Ingenious Asset Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Patrick McKenna เป็นกรรมการ Ingenious Asset Management Limited เป็นบริษัทย่อยของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

d) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 1 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 1

plc ได้ร่วมกันตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ Liverpool Sound City Limited เพื่อร่วมโปรโมตเทศกาลใหม่ที่เรียกว่า Sound City ในลิเวอร์พูล ในเดือน

เมษายน 2555 บริษัทได้ลงทุน 600k ปอนด์สเตอลิงก์รวม 15% ของทุนใน Liverpool Sound City Limited Ingenious Entertainment VCT 1 plc ยังลงทุน 600,000 ปอนด์สำหรับ 15% ของทุนใน Liverpool Sound City Limited

ในระหว่างงวด บริษัทได้ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นจำนวนมากตามปกติธุรกิจและตามระยะเวลาที่เหมาะสม:รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

Ingenious Media Consulting Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ได้ทำสัญญาให้คำปรึกษากับบริษัทที่ได้รับการลงทุนของบริษัทแต่ละแห่งเพื่อให้บริการด้านการจัดการ สำหรับข้อกำหนดของบริการดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาจำนวน 304k

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (31 ธันวาคม 2011: £172k; 30 มิถุนายน 2011: £68k) ได้รับการออกใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงเวลานั้น ไม่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 50k; 30 มิถุนายน 2554: 7k)

6. เหตุการณ์หลังวันที่ในงบดุลก) ในเดือนกรกฎาคม 2555 Ingenious Entertainment VCTs ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นใน Essential Experience Limited ให้กับบุคคลที่สามด้วยจำนวนเงินที่ส่งผลกำไรให้กับนักลงทุนเดิมทั้งหมดในกิจการ VCT ของ Ingenious Entertainment ทำกำไรได้ประมาณ 30,000 ปอนด์จากการลงทุนของพวกเขา

b) ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2555 Ingenious Entertainment VCTs เข้าซื้อหุ้นของ Ingenious Live VCTs ในบริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าอิสระในนามของทั้งสองฝ่าย: Into The Groove Limited (Rewind Festival) สำหรับการพิจารณารวมเป็นเงิน 547k; Dance Floor Limited (Let’s Dance) รวมมูลค่า 5,000 ปอนด์ และ Golf Mania Limited (Golf Live) รวมมูลค่า 1k ปอนด์

งบการเงินตามกฎหมายของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดส่งให้กับนายทะเบียนของบริษัทแล้ว รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและไม่มีข้อความตามมาตรา 498 (2) หรือมาตรา 498 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549

ข้อมูลระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดนี้ไม่ถือเป็นงบการเงินตามกฎหมายตามความหมายของมาตรา 434 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549

สำเนารายงานทางการเงินรายครึ่งปีกำลังส่งหรือเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน สามารถดาวน์โหลดสำเนาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท: www.ingeniousvcts.co.ukรหัสหมวดหมู่: IRการวิจัยและการตลาด: ปูมอุตสาหกรรมกีฬาของ Plunkett 2013: การวิจัยตลาดอุตสาหกรรมกีฬา สถิติ แนวโน้ม & บริษัทชั้นนำ

31 สิงหาคม 2555 07:12 น. Eastern Daylight Time
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )– 27 ม.ค. การวิจัยและการตลาด ( http://www.researchandmarkets.com/research/nc3f8f/plunketts_sports ) ได้ประกาศเพิ่มหนังสือเล่มใหม่ของ Plunkett Research Ltd เรื่อง “Plunkett’s Sports Industry Almanac 2013: Sports Industry Market Research สถิติ แนวโน้ม & บริษัทชั้นนำ” มานำเสนอ

“ปูมอุตสาหกรรมกีฬาของ Plunkett 2013: การวิจัยตลาดอุตสาหกรรมกีฬา สถิติ แนวโน้ม & บริษัทชั้นนำ”ทวีตนี้ฟีเจอร์หลัก:- การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการแข่งขัน- การคาดการณ์ตลาดและสถิติอุตสาหกรรม- รายชื่อสมาคมอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพ- รายละเอียดเชิงลึกของบริษัทชั้นนำหลายร้อยแห่ง- อภิธานศัพท์อุตสาหกรรม- หน้า: 493- ตารางสถิติที่มีให้: 9- บริษัท ประวัติ: 353- จุดเน้นทางภูมิศาสตร์: ทั่วโลก

รายงานการวิจัยตลาดฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์และการประมาณการตลาด การวิเคราะห์เทคโนโลยีและการพัฒนาของบริษัทนวัตกรรม คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สามารถช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงทุน

พื้นที่ที่ตรวจสอบรวมถึง:- อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างไร- อุตสาหกรรมถูกหล่อหลอมด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างไร?- ความต้องการเติบโตในตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจอิ่มตัวอย่างไร?

– ขนาดของตลาดในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร?- ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทชั้นนำเป็นอย่างไร?
ชื่อและตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงคืออะไ- บริษัทชั้นนำคืออะไร และมีรายได้เท่าไร?หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:บทที่ 1: แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการกีฬาบทที่ 2: สถิติอุตสาหกรรมการกีฬาบทที่ 3: การติดต่อในอุตสาหกรรมกีฬา: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

บทที่ 4: กีฬา 350:บริษัทที่กล่าวถึง รวม- ฟิตเนส 24 ชั่วโมง- ABC Inc- Academy Sports & Outdoors Ltd- บริษัท แอคคอร์เดีย กอล์ฟ จำกัด- Adams Golf Inc- อาดิดาส AG

– Amer Sports Corporation- อเมริกันกอล์ฟคอร์ป- American Hockey League Inc- AMF Bowling Worldwide Inc- เป็ดอนาไฮม์- และ 1- Anschutz Entertainment Group Inc- บริษัท อรามาร์ค คอร์ปอเรชั่น- อริโซนา คาร์ดินัลส์

– แอริโซนา Diamondbacks- สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอ- ASICS Corp- สมาคมนักเทนนิสอาชีพ สโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่า- แอตแลนต้า เบรฟส์- แอตแลนตาดรีม- แอตแลนต้า ฟอลคอนส์- แอตแลนต้า ฮอว์กส์และอื่นๆ อีกมากมาย… ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.researchandmarkets.com/research/nc3f8f/plunketts_sports

ที่มา: Plunkett Research Ltdติดต่การวิจัยและการตลาลอร่า วูด ผู้จัดการอาวุโpress@researchandmarkets.coสหรัฐฯโทรสาร: 646-607-190โทรสาร (นอกสหรัฐอเมริกา): + 353-1-481-171กลุ่มอุตสาหกรรม: ธุรกิจ , กีฬา

วิเคราะห์แนวโน้มตลาดเวชศาสตร์การกีฬาทั่วโลกในรายงาน MarketsandMarkets ฉบับใหม่ได้ ที่ MarketPublishers.com
31 สิงหาคม 2555 06:18 น. Eastern Daylight Time
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2017 ตลาดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 เป็น 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 ที่อัตรา CAGR 9.3% การใช้ข้อเข่ายังคงมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีความถี่สูงของการบาดเจ็บ ACL ร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ความเสียหายของกระดูกอ่อนในเยื่อหุ้มสมอง และ patellar chondromalacia

“ตลาดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาแยกตามผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน (2012 – 2017) แนวโน้มระดับโลกและการวิเคราะห์การแข่งขัน”

ทวีตนี้
ตลาดเวชศาสตร์การกีฬาโดยรวมค่อนข้างกระจัดกระจายกับผู้เล่นระดับโลกจำนวนมาก รวมถึง Arthrex, ArthroCare, Smith & Nephew, Stryker, Biomet, Shock Doctor, DePuy Mitek, Linvatec ConMed, Mueller Sports, McDavid, Breg, BSN Medical, Cramer Sports และโชพัทสปอร์ต เป็นต้น

รายงานใหม่“ตลาดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาแยกตามผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน (2012 – 2017) แนวโน้มโลกและการวิเคราะห์การแข่งขัน” จัดทำโดย MarketsandMarkets ให้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงและเป็นกลางในตลาดเวชศาสตร์การกีฬาทั่วโลก จำแนกตามมูลค่าและปริมาณ ตลาดทั้งสองนี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ และส่วนย่อย โดยให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดสำหรับปี 2011 และ 2012 รวมถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2017 เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วโลก แต่ละตลาดจะได้รับการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมในระดับที่ละเอียดโดย ภูมิศาสตร์ – อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และ RoW

รายงานยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนตลาด ข้อจำกัด และโอกาสที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังสามารถพบแนวการแข่งขันพร้อมกับโปรไฟล์ที่ซับซ้อนของบริษัท 25 แห่งที่วิเคราะห์ผ่านภาพรวมของบริษัท ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์และการพัฒนา สามารถพบได้ในการศึกษานี้

รายละเอียดรายงาน:หัวข้อ: ตลาดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาแยกตามผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน (2012 – 2017) แนวโน้มโลกและการวิเคราะห์การแข่งขันเผยแพร่: สิงหาคม 2012หน้า: 29ราคา: 4,650.00 เหรีย

สหรัhttp://marketpublishers.com/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/sports_medicine_devices_market_by_products_globplication_2012_

เนื้อหารายงาน:1. บทน1.1 ประเด็นสำคัญที่ควรหลีกเลี่ย1.2 คำอธิบายรายงาน1.3 ตลาดที่ครอบคลุ1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี1.5 วิธีการวิจั1.5.1 ขนาดขอตลาด 1.5.2 ส่วนแบ่งตลา1.5.3 จุดข้อมูลสำคัญจากแหล่งรอ1.5.4 จุดข้อมูลสำคัญจากแหล่งหลั1.5.5 สมมติฐาน2 บทสรุปผู้บริหาร3 ภาพรวมตลาด

3.1 บทน3.2 การแบ่งส่วนตลา3.3 พลวัตของตลา3.3.1 ตัขับเคลื่อน 3.3.1.1 การคาดการณ์การยอมรับกีฬาตะวันตกทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มการเติบโตของเวชศาสตร์การกีฬ3.3.1.2 เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเพื่อเพิ่มการจัดสรรงบประมาณสำหรับเวชศาสตร์การกีฬาที่ขับเคลื่อนด้วยกีฬรายงานใหม่เพิ่มเติมโดย MarketsandMarkets สามารถดูได้ที่http://marketpublishers.com/members/marketsnmarkets/info.htmlติดต่The Market Publishers, LtdTanya Rezleโทรศัพท์: +44 208 144 600โทรสาร: +44 207 900 3970ps@marketpublishers.com
MarketPublishers.com

StubHub เปิดตัวการจัดอันดับทีมฟุตบอลวิทยาลัยยอดนิยมประจำสัปดาห์
พรีวิวของฤดูกาลใหม่แสดงให้เห็นว่า Alabama Crimson Tide เป็นทีมที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ StubHub ตามด้วยพลังฟุตบอลแบบดั้งเดิม

30 สิงหาคม 2555 17:20 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซานฟรานซิสโก–( บิสิเนส ไวร์ )–16 ก.ค. 2561 StubHubซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายตั๋วที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเปิดตัวตารางสรุปสถิติประจำสัปดาห์ใหม่ StubHub Top 25 ซึ่งจะวัดความนิยมของทีมฟุตบอลวิทยาลัยในหมู่แฟนๆ การใช้การจัดอันดับ 25 อันดับแรกของ AP เป็นฉากหลัง ในแต่ละสัปดาห์ StubHub จะตรวจสอบการดูหน้าเว็บประจำสัปดาห์สำหรับทีมต่างๆ แล้วจัดอันดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทุกวันอังคาร การจัดอันดับของ StubHub จะเผยแพร่ในบล็อกIn The Know with StubHubJoและเมื่อสิ้นปีจะมีการเปิดเผยทีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูกาลฟุตบอลวิทยาลัยปี 2012

“ยังไม่มีเกมที่เล่น ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าแฟน ๆ มองโลกในแง่ดีสำหรับทีมโปรดของพวกเขา”

ทวีตนี้
เมื่อดูตัวอย่างซีซันใหม่ StubHub พบว่า Alabama Crimson Tide ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 2 ใน AP Top 25 อ้างสิทธิ์ในอันดับต้น ๆ ในรายการ การจัดอันดับประจำสัปดาห์แรกของ StubHub แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่คาดหวังของทีมอาจไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่แฟน ๆ ส่วนที่เหลือของ Top Five ของ StubHub รวมถึงทีมที่อยู่ในรายชื่อ AP ต่อไป: Ohio State Buckeyes (อันดับ 18 ใน AP Top 25), USC Trojans (อันดับ 1 ใน AP Top 25), Michigan Wolverines (อันดับ 8 ใน AP Top 25) และ LSU Tigers (อันดับ 3 ใน AP Top 25) แอละแบมา USC และมิชิแกนให้บริการโดย StubHub เป็นตลาดจำหน่ายบัตรแบบ Fan-to-Fan อย่างเป็นทางการ

Glenn Lehrman หัวหน้าฝ่ายสื่อสารทั่วโลกของ StubHub กล่าวว่า “ยังไม่มีการเล่นเกมใดเลย ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าแฟนๆ มองโลกในแง่ดีมีต่อทีมโปรดของพวกเขา” “ตอนนี้ เราเห็นทีมที่มีอำนาจแบบดั้งเดิมเป็นผู้นำโดยมีความต้องการตั๋วสูงที่สุด แต่ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฤดูกาลเริ่มก่อตัวและอารมณ์เสียเริ่มทวีคูณขึ้น”

การจัดอันดับมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อใกล้ถึงวันแข่งขันดังที่แสดงในการศึกษา StubHub ที่เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของแฟน ๆ ที่วางแผนในนาทีสุดท้าย เมื่อเทียบกับเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งกล่าวว่าพวกเขากำลังวางแผนในนาทีสุดท้ายมากกว่า และเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่วางแผนไว้ภายในสามวันของการแข่งขัน นอกจากนี้ ในขณะที่แฟน ๆ หลายคนที่สำรวจพบว่าตั๋วจะมีราคาแพงกว่าเมื่อใกล้กับงาน StubHub พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่รอจนถึงวันงานจ่ายน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์หากพวกเขาซื้อตั๋วเมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ตารางสรุปสถิติฟุตบอลของวิทยาลัยของ StubHub ควรให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของแฟนฟุตบอลวิทยาลัยตลอดทั้งฤดูกาล สำหรับรายการเต็มรูปแบบและสถิติของการจัดอันดับคุณสามารถค้นหาได้ที่นี่: www.stubhubtop25.comเกี่ยวกับ StubHub

StubHub เป็นตลาดจำหน่ายบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้แฟนๆ สามารถซื้อและขายตั๋วเข้าชมกีฬา คอนเสิร์ต โรงละคร และกิจกรรมความบันเทิงสดอื่นๆ ได้หลายหมื่นใบ StubHub พลิกโฉมตลาดขายตั๋วอีกครั้งในปี 2543 และยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลาดออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ที่ทุ่มเทให้กับตั๋วเท่านั้น ทำให้แฟนๆ ทุกคนมีทางเลือกในการซื้อหรือขายตั๋วของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวก และเชื่อถือได้สูง ธุรกรรมทั้งหมดได้รับการประมวลผลและจัดส่งโดย StubHub และได้รับการสนับสนุนโดย FanProtect Warranty™ ของบริษัท พันธมิตรของบริษัท ได้แก่ New York Yankees และ University of Texas พร้อมด้วยทีมกว่า 60 ทีมใน NFL, MLB, NBA, NHL และ NCAA พร้อมด้วยบริษัทต่างๆ เช่น ESPN, Tickets.com และ Paciolan

StubHub เป็นบริษัท eBay (NASDAQ: EBAY) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว StubHub เยี่ยมชมStubHub.com , Twitter.com/StubHub , Facebook.com/StubHubหรือYouTube.com/StubHub

K2 Sports ต้อนรับการกลับมาของ Tim Petrick
ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งชั้นนำระดับโลกฉลองครบรอบ 50 ปีด้วยการเติมทุนและการกลับมาของทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรม

30 สิงหาคม 2555 15:50 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซีแอตเทิล–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของพวกเขาในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งชั้นนำระดับโลกK2 Sportsไม่ได้ร่วมสนับสนุนโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้อย่างเฉยเมย บริษัทที่ตั้งอยู่ในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน กำลังก้าวเข้าสู่ยุคถัดไปอย่างเต็มกำลัง

“การกลับมาสู่ K2 Sports เป็นโอกาสที่เหลือเชื่อ”

ทวีตนี้
ปัจจุบัน K2 Sports อยู่ระหว่างแผนการลงทุนหลายปีซึ่งประกอบด้วยเงินทุนจำนวนมากเพื่อรองรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทหลักและความพยายามในการสนับสนุนการขายทั่วโลก การประกาศความเป็นผู้นำครั้งสำคัญตอกย้ำความคิดริเริ่มนี้ ด้วยการแต่งตั้ง Tim Petrick ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นประธานของ K2 Sports Global Sales and Marketing ซึ่งมีผลทันที Petrick จะรายงานต่อ Anthony De Rocco ประธานและซีอีโอของ K2 Sports ในบทบาทที่สร้างขึ้นใหม่

“เราภูมิใจมากที่ได้ต้อนรับ Tim กลับมาสู่ครอบครัว K2 Sports” De Rocco กล่าว “ทิมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมระดับโลกและพันธมิตรด้านการค้าปลีกของเรามาเกือบ 20 ปีแล้ว เขารู้จัก DNA ของเราอย่างใกล้ชิดและบรรยากาศของตลาดเป็นอย่างดี และพันธมิตรผู้ค้าปลีกของเรารู้และไว้วางใจเขา ทิมจะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการผลักดันการเติบโตและความสำเร็จในยุคหน้าของเราในช่วงเวลาแห่งโอกาสที่สำคัญที่สุดของ K2 Sports ในระดับประเทศและระดับโลก”

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ทำให้ Petrick ครบวงจรกับ K2 Sports ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาลงทุนมาเกือบสองทศวรรษในอาชีพการงานของเขา Petrick ทำงานกับ K2 Sports ในตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของแผนกสกีตั้งแต่ปี 1989-1997 ก่อนที่จะไปที่ Booth Creek Ski Holdings ในตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขากลับมาที่ K2 Sports ในปี 2543 ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายทั่วโลกและยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงปี 2552 ในระหว่างที่เขาหายไปจาก K2 Sports เป็นเวลาสามปีก่อนที่จะกลับมา Petrick ยังคงเป็นเสียงที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกีฬาหิมะและนันทนาการกลางแจ้ง

“การกลับมาสู่ K2 Sports เป็นโอกาสที่เหลือเชื่อ” Petrick กล่าว “บริษัทมีแบรนด์ชั้นนำของตลาดในกลุ่มไลฟ์สไตล์แอคทีฟกลางแจ้งมากมาย แบรนด์ชั้นนำเหล่านี้ทำให้ K2 Sports มีโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการสร้างชื่อเสียงของบริษัทในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ผลการขายปลีก และท้ายที่สุด ความพึงพอใจของผู้บริโภคในอนาคตข้างหน้า”

ขอบเขตของการร่วมลงทุนของ K2 Sports จะเห็นทรัพยากรที่จัดสรรเพื่อการขยายการขายทั่วโลก การปรับปรุงแพลตฟอร์มการผลิตและเทคโนโลยี การเปิดตัวหมวดหมู่ใหม่รวมถึงรองเท้าสกี และการเติบโตของแบรนด์อย่างรวดเร็ว Petrick จะช่วยประสานการตัดสินใจในสายผลิตภัณฑ์ นโยบายการค้า โซลูชันการจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาดในกลุ่มแบรนด์ K2 Sports

“เรามีโอกาสเติบโตอย่างน่าตื่นเต้นด้วยการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ในกีฬาฤดูหนาว แบรนด์ Zoot ของเราเกี่ยวกับอุปกรณ์ไตรกีฬา และคอลเลกชั่น Spring ’13 ใหม่ของเรา ซึ่งนำไปสู่การเติบโตตามฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม” Petrick กล่าว “ใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกับโครงการริเริ่มการเติบโตตามเป้าหมายที่พัฒนาขึ้นโดยJardenซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราและนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงที่ K2 Sports”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ K2 กีฬาโปรดเยี่ยมชม: http://www.k2sports.comเกี่ยวกับ K2 กีฬา:

K2 Sports ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม โปรแกรมการตลาด และการเข้าซื้อกิจการแบรนด์ต่างๆ บริษัทดำเนินการ 16 แบรนด์และมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการโฆษณาที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม กราฟิก และผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง
ตลอดพอร์ตโฟลิโอ K2 Sports มีบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของทั้งหมดในแคนาดา ยุโรปกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี และสแกนดิเนเวีย และจัดจำหน่ายในกว่า 60

ประเทศ K2 Sports ยังคงยืนยันตำแหน่งผู้นำระดับโลกในสินค้ากีฬาหลายประเภท กลุ่มแบรนด์ของเราประกอบด้วย: K2 Ski, Snowboarding, Skate and Bike, Zoot, Ride, 5150, Morrow, Madshus, Tubbs, Atlas, Powder Ridge, Line, Full Tilt, Planet Earth และ Adio

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:http://www.k2sports.com .TDK Life on Record เปิดตัวหูฟัง High Fidelity รุ่นใหม่
หูฟังชนิดใส่ในหูและแบบครอบหูที่มีความเที่ยงตรงสูงใหม่สร้างขึ้นจากมรดกด้านเสียงและ ‘เทคโนโลยีเสียงซิกเนเจอร์’ จากผู้นำหมวดหมู่ระดับโลก

โอ๊คเดล, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–17 ต.ค. TDK Life on Record (NYSE: IMN) ประกาศในวันนี้จาก IFA Berlin เกี่ยวกับการเปิดตัวหูฟังชนิดใส่ในหูและแบบครอบหูใหม่ที่สร้างขึ้นจากพอร์ตโฟลิโอหูฟังที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ผสมผสานเสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงเข้ากับการออกแบบที่สะอาดตาและใช้งานได้จริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การฟัง

“การฟังเพลงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมาก ที่ TDK Life on Record ภารกิจของเราคือการรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์นั้น”

ทวีตนี้
หูฟังแบบครอบหู ST750 ใหม่และหูฟังชนิดใส่ในหู IE800 ช่วยเพิ่มสายผลิตภัณฑ์หูฟังและสายเสียง “Signature Sound” ของ TDK Life on Record ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ TDK Life on Record จึงมีพอร์ตโฟลิโอหูฟังเต็มรูปแบบที่ตอบสนองทุกความต้องการในการฟัง

“การฟังเพลงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมาก ที่ TDK Life on Record ภารกิจของเราคือการรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์นั้น” Toshi Hokari ผู้อำนวย เว็บเดิมพันออนไลน์ การบริหาร ฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ระดับโลก ข้อมูลเสียงและวิดีโอของ Imation กล่าว “หูฟัง ‘Signature Sound’ ของเราเปิดโอกาสให้แฟนเพลงผู้มีวิสัยทัศน์ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยมในทุกแนวเพลง ไม่ว่าคุณจะชอบแนวอินดี้ร็อกหรือฮิปฮอป คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์เสียงที่สมจริงอย่างแท้จริง และหากคุณกำลังมองหาหูฟังที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกม กีฬา ดนตรีสด หรือดีเจ ก็มีหูฟัง TDK Life on Record ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ”

“Signature Sound” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้รับการพัฒนาและควบคุมโดย TDK Life on Record’s Audio Research Lab เพื่อมอบเสียงที่บริสุทธิ์และสมจริงโดยไม่มีการปรับแต่ง สิ่งนี้ทำให้ผู้ฟังได้เสียงที่สมจริงที่สุดโดยไม่ต้อง “บิดเบส” และบิดเบือนประสบการณ์หูฟังเสียงซิกเนเจอร์

ST750 High Fidelity Over-ear Headphones ให้ประสิทธิภาพและการออกแบบที่สมดุล หูฟังความเที่ยงตรงสูงเหล่านี้มอบประสบการณ์ทางดนตรีระดับพรีเมียม หูฟัง ST750 มีไดรเวอร์ 40 มม. ประสิทธิภาพสูง และปรับแต่งเพื่อสร้างเส้นโค้งตอบสนองความถี่ในอุดมคติ แอมพลิฟายเออร์ในตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยเพิ่มระดับเสียง 6dB และฐาน 4dB ลดการบิดเบือนและชดเชยพลังงานต่ำของอุปกรณ์ MP3 บางตัว ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงที่สมดุลและชัดเจนอย่างเหลือเชื่อด้วยช่วงกว้าง

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ TDK Life on Record Signature สมัครเว็บพนันบอล เว็บเดิมพันออนไลน์ Sound ทั้งหมด ST750 ได้รับการปรับแต่งและควบคุมเสียงโดย Audio Research Lab ของเราเพื่อมอบเสียงที่สมดุลและสมจริง โดยมอบประสบการณ์เสียงที่เหนือกว่าสำหรับทุกประเภท ในทุกระดับเสียง